İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası
İnsan Kaynakları politikamızı; çalışanlarımızın rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmek olarak tanımlayabiliriz. Yeni fikirlere açık, yaratıcı, güvenilir, çağdaş insan kaynakları politikaları uygulayarak sizlerin yanında olacağız.

Değerlerimiz

1- Ahlaki Değerlere Bağlılık
Çalışma yaşamımızda ve paydaşlarla olan ilişkilerimizde adalet, hakkaniyet, hesap verebilirlik ve şeffaflık kaçınılmaz ölçütlerimizdendir. Etik kuralları gözeterek karar vermek iş yapma biçimimizin temelini oluşturur. Ulusal ve Global yasalara ve kurallara uymayı benimseriz.

2- İnsana Saygı
İnsanların fikirlerine, düşüncelerine ve yaşam tarzlarına saygı duyarız. Çeşitlilik bizim zenginliğimizdir.

3- Biz Bilinci
Sinerjik Gıda olarak büyük bir ekibiz. Çalışanlar arasında fırsat eşitliğinin olduğu, tüm paydaşlarımızla ortak değer yarattığımız biz bilincine sahibiz.

4- Sürekli Gelişim
“Değer katmayı, yenilikçiliği ve sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerimizin merkezine alarak büyümeyi sağlamak” olarak ifade ettiğimiz genel stratejimiz için Ciro, Karlılık ve Sürdürülebilirlik Endeksi performans göstergesi olarak belirlenmiştir.